P O L A B S K Ý P O H Á R 2 0 1 5

 

                                                                                                      

P r o p o z i c e

 

 

SSK BOHEMIA Poděbrady č. 0032

a  

SSK Brandýs nad Labem č. 0348

 

Pořádají na střelnici SSK Bohemia Poděbrady dne 13.6.2015

 

P O L A B S K Ý   P O H Á R  2 0 1 5

 

V disciplínách  : LM a SM 60

Soutěž ve střelbě z libovolné a sportovní malorážky je zařazena do kalendáře ČSS

 

 

 

 

 

 

Místo a datum:             Střelnice SSK Bohemia Poděbrady „V Zátiší“

LM a SM 60,      dne 13. června  2015

                                      

Pořadatel:                      Sportovně střelecký klub Bohemia Poděbrady, č. 0032

Sportovně střelecký klub Brandýs nad Labem, č. 0348

Ředitel soutěže:             Ladislav Gűrtler, 724191409

Hlavní rozhodčí:           Jiří TULACH

PHK:                                 Jaroslav Doležal

Rozhodčí na střelištiNominuje pořadatel

Tajemník soutěže:       Ing. Vlastimil Smíšek,  606450234 /pouze info k závodu/

Technické zabezpečení: Daniel Vondráček, Jaroslav Doležal

Zdravotní zabezpečení:  Nemocnice Nymburk, RZS Nymburk

Přihlášky:                        Pouze elektronicky na adresu www.sskbrandys.webnode.cz

                                    (Propozice našich závodů-přihláška), do 7. června  2014

Na střelnici přihlášky pouze do naplnění kapacity střelnice.

LM 60 – 100 osob.

Kategorie:                1) LM – muži, junioři

2) SM – ženy, juniorky

3) SM – dorostenci, dorostenky

4) SM – dorostenci, dorostenky mladší 16 let.

5) Smíšená družstva (bez rozdílu věku a pohlaví)

Startovné:                Pro všechny kategorie – 100,–Kč za disciplínu a 30 Kč družstvo

splatné  při prezenci.

Časový rozvrh:       13. června  2015,

                                     LM a SM 60

7.30 hod. zahájení prezence

8.15 hod. slavnostní zahájení

8.30 hod. zahájení první směny

další směna 15 minut po skončení předcházející směny

 

Ceny: V každé kategorii minimálně tři věcné ceny, při účasti alespoň 8 startujících. Při menší účasti budou kategorie sloučeny.

 

Technická ustanovení: Střílí se na posuvná terčová zařízení po 5 ranách do soutěžního terče. Střelnice je vybavena podložkami pod střelce a stativy na dalekohled. Občerstvení je možné v omezené míře na střelnici. Ubytování na střelnici případně v ubytovacích zařízeních města Poděbrad. Pořadatel soutěže je v odpovědnosti za škodu pojištěn hromadnou pojistkou ČSS u družstevní pojišťovny ČESKÁ KOOPERATIVA a.s.“č. poj.80-599004298-7. Závodník při prezenci předloží platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a platný členský průkaz ČSS či jiné organizace. Závodníci jsou povinni účastnit se vyhlášení výsledků.

 

Případná změna těchto propozic vyhrazena pořadateli.

 

 

 

Ředitel soutěže:                                                                              Hlavní rozhodčí:

Ladislav Gűrtler v. r.                                                                    Jiří Tulach v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSK Brandýs nad Labem obhájil Pohár Srdce Symfonie Poděbrady i v roce 2015

DDM Symfonie Poděbrady a členové SSK Bohemia Poděbrady společně uspořádali v neděli 29. března 2015 2. ročník Poháru Srdce Symfonie Poděbrady ve sportovní střelbě ze vzduchové pušky 20 respektive 30 ran vleže v kategoriích chlapci a dívky s oporou, chlapci   a dívky do 12 a do 14 let.

Mezi 16 družstvy vystřílelo Pohár Srdce Symfonie Poděbrady pro rok 2015 družstvo SSK Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

V kategorii děti 20 ran vleže s oporou soutěžilo 19 střelců a zvítězil Aleš Dajčar ze ZŠ Šumná výsledkem 193 bodů před Ondřejem Holubem z SSK Mladá Boleslav a Adinou Hýnovou z SSK Vlašim. Uprostřed startovního pole se umístil Marcel Adamec z DDM Symfonie Poděbrady.

Mezi jednotlivci v kategorii do 12 let zvítězil Lukáš Fadrhonc z SSK Bohemia Poděbrady nástřelem 298 bodů před Kateřinou Mikulčíkovou z SSK Liberec a Lukášem Novotným z DDM Kolín. Neztratila se ani Hana Hněvsová z SSK Bohemia Poděbrady, která výkonem 290 bodů skončila uprostřed startovního pole, kam se také svým výsledkem v osobním rekordu 271 bodů zařadil Arnošt Stelšovský z DDM Symfonie Poděbrady.

Mezi střelci do 14 let si nejlépe vedla Sabina Dajčarová ze SSK Slatina Brno s výsledkem 299 bodů. Shodným výsledkem se na dalších místech umístili Jiří Poslovský z SSK Sezemice a Vladimír Lučan z SSK Brandýs nad Labem. Vít Bodanský z SSK Bohemia Poděbrady sice nestřílel na úrovni svých maximálních výsledků, ale i tak se umístil uprostřed startovního pole.

Soutěže se zúčastnilo celkem 92 malých střelců. Pro mnoho z nich to byla poslední prověrka před mistrovstvím České republiky v Plzni. Všem jeho účastníkům přejeme 4. dubna mnoho sportovního štěstí a úspěchů. Zároveň musíme poděkovat pořadatelům za dobře zvládnutou organizaci. Dík patří i sponzorům a přátelům sportovní střelby, kteří dokázali pro děti a doprovod připravit hezký sportovní den a zajistit jejich úsměvy.

V neposlední řadě musíme vyzdvihnout výsledky Jana Smíška, který šíří dobré jméno SSK Bohemia Poděbrady v zahraničí. Náš odchovanec zvítězil v sobotu 28. 3. 2015 na oblastním šampionátu v provinciích Severní a Jižní Holandsko ve sportovní střelbě ze vzduchové pušky 60 ran vstoje nástřelem 614,3 bodu. V současnosti reprezentuje Holandský střelecký klub SV Toxotes. Tímto svým výsledkem si zajistil nominaci na mistrovství Holandska. Blahopřejeme!

-Vs-

Ing. Vlastimil Smíšek,

SSK Bohemia Poděbrady

Druhý ročník putovního poháru O srdce Symfonie Poděbrady

Propozice

Poháru Srdce Symfonie

Poděbrady

II. ročník

v disciplíně

VzPu 30 ran vleže 

a

VzPu 20 ran vleže s oporou

Pořadetel

Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady

SSK BOHEMIA Poděbrady č. 0032

za přispění

Město Poděbrady

a řady dalších podnikatelů a organizací regionu Poděbrady a Nymburk

Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky 30 ran vleže je zařazena do kalendáře ČSS 2. kat.

 

PŘIHLÁŠKA – O srdce DDM Symfonie Poděbrady 2015

 

Datum konání: 29. března 2015

Místo konání: Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady, Za

Nádražím 56 , 290 01 Poděbrady

Ředitel soutěže: Ing. David Bodanský

Předseda organizačního výboru: Ing. Pavel Navrátil

Hlavní rozhodčí: Milan Suntych

PHK: Petr Parbus

ostatní rozhodčí nominuje pořadatel (u terčů: Vladimír Novák, na střelišti: Miroslav Tvaroha)

Tajemník soutěže:  Vlastimil Smíšek, Hálkova 86, 29001 Poděbrady, tel. 606450234

Technické zabezpečení: Jaroslav Doležal, Luděk Hněvsa, Jiří Fadrhonc, Milan Stránský,

Daniel Vondráček, Josef Hliněný

Disciplíny a kategorie: 

Mládež

VzPu 20 ran vleže s oporou: děti

VzPu 30 ran vleže: do 12 let – dívky, chlapci

VzPu 30 ran vleže: do 14 let – dívky, chlapci

Smíšená družstva VzPu 30 ran leže

Členové ČSS s platným průkazem ČSS, noví členové s potvrzením od klubu a neevidovaní sportovci.

Startovné: 20 ran = 80,–Kč, 30 ran = 100,– Kč, družstvo = 30,– Kč

Prezence: 7.30 – 10.00

První směna nástup na stanoviště a příprava: – VzPu 20 v 7,55 hod (pouze první směna), VzPu 30 v 8,30 hod.

Hodnocení: V soutěži jednotlivců se hodnotí každá vyhlášená kategorie v každé disciplíně samostatně, pokud v ní startuje nejméně 6 závodníků. Při menším počtu, než je uvedeno, se kategorie slučují podle ŘSS a PSS. Při shodě bodů rozhoduje o pořadí počet středových desítek. Soutěží se dle nových pravidel sportovní střelby. V disciplíně 20 ran vleže čtyři terče nástřelné po jedné ráně do soutěžních terčů.  V disciplíně 30 ran vleže čtyři terče nástřelné po jedné ráně do soutěžních terčů.

Protesty: Písemně do 10 minut od zveřejnění výsledků do rukou HR s vkladem 500,- Kč, který při neuznání protestu propadá pořadateli.

Vyhlášení výsledků: Bude provedeno ihned po závodě. (20 ran vleže

Tituly a odměny: Vítězové jednotlivých kategorií získávají věcnou

cenu. Vítězné družstvo se stane držitelem putovního srdce pro rok 2015.

Stravování: Občerstvení bude v omezené míře zajištěno v areálu.

Elektronické přihlášky: na adrese  vlastimil.smisek@seznam.cz . Informace telefonem pouze k technickým dotazům u tajemníka soutěže.

!!! Přihlášky pouze elektronicky !!!

PŘIHLÁŠKA – O srdce DDM Symfonie Poděbrady 2015

Případná změna těchto propozic vyhrazena pořadateli.

  Ředitel soutěže:                                                          Hlavní rozhodčí:

Ing. David Bodanský                                                   Milan Suntych

Vítězné družstvo minulých ročníků:

2014 – SSK Brandýs nad Labem

2. kolo Liberecké ligy

Výsledky našich střelců

VzPu30

Bodanský Vít                    88      96      91      275      7ct

Fadrhonc Lukáš               95      93      96      284      11ct

Hněvsová Hana                89      95      86      270      7ct

Navrátil Ondřej                84      74      74      232      2ct

 

VzPu40

Navrátil Michal                68,7(64)      81,1(75)      90,5(86)      73,4(71)      313,7(296)      1ct

Hliněná Zuzana                67,6(63)     73,1(69)      78,3(78)      83,9(74)      303,3(284)      3ct

 

výsledková listina ke stažení

/zatím nezveřejněna/

Pepinova trefa uzamkla sportovní střelnici v Poděbradech

Slunná sobota 1. listopadu přivítala více než šedesát příznivců a přátel sportovní střelby na již tradičním setkání při příležitosti ukončení letní sportovní sezony a uzamčení střelnice. Nejprve se rozhořelo střelecké klání o titul klíčníka 2014. Soupeřilo se v dvojboji ve střelbě z malorážní pušky na 50 metrů a malorážní pistole na 25 metrů. Mezi soutěžícími z Poděbrad, přilehlých obcí, ale i z Prahy a Kladna, vybojovala právo klíčníka pro rok 2014 a plaketu s pomyslným klíčem v osobním rekordu paní Marcela Hněvsová. Bezprostředně po soutěži a vyhlášení výsledků vyjádřila „spokojenost“ zejména s prací osobního trenéra (manžela), který ji po stránce technicko-taktické dokázal úspěšně provést celou soutěží. K dobré zábavě, hezkým výsledkům a sportovnímu vyžití přispělo příznivé počasí a skvělá organizace pořádajícího sportovně střeleckého klubu SSK Bohemia Poděbrady. K uspořádání celé akce nemalou měrou přispěli sponzoři: Město Poděbrady, Pivovar Nymburk, Řeznictví Řehák a další přátelé a příznivci sportovní střelby, kterým patří velké poděkování.

 

-vs-

Vzduchovky 2014/2015

Bodanský Vít

VzPu30

19.10.2014 Liberecká vzd. liga 1. kolo                     98      96      97      291      18ct  osobní rekord

9.11.2014 Liberecká vzd. liga 2. kolo                       88      96      91      275      7ct

22.11.2014  Pohár starosty Brandýs                        95      97      94      286     12ct

6.12.2014  Pohár ředitele DDM Kolín                    95      93      93      281      11ct

7.12.2014 Liberecká vzd. liga 3. kolo                      95      96      95      286      12ct

13.12.2014 Hradecká diabolka                                96      88      95      279        6ct

 18.1.2015 Liberecká vzd. liga 4. kolo                     97      97      94      288      17ct

24.1.2015  Pohár města Benešova                           97      98      95     290       13ct

8.2.2015 VC středočeského kraje Poděbrady       97       99     94     290       17ct

14.2.2015 Pohár ředitele MP Brandýs n L.            94       99     93    286       16ct

29.3.2015 VC symfonie DDM Poděbrady            96         94     97    287

Fadrhonc Lukáš

VzPu30

19.10.2014 Liberecká vzd. liga 1. kolo                     97      94      94      285      16ct

9.11.2014 Liberecká vzd. liga 2. kolo                       95      93      96      284      11ct

22.11.2014  Pohár starosty Brandýs                        97      98      96      291      14ct

6.12.2014  Pohár ředitele DDM Kolín                    99      98      97      294      19ct 

7.12.2014 Liberecká vzd. liga 3. kolo                      99      99      99      297      22ct       osobní rekord

18.1.2015 Liberecká vzd. liga 4. kolo                     96      97      98      291      13ct

24.1.2015  Pohár města Benešova                          97      98      99      294     18ct

8.2.2015 VC středočeského kraje Poděbrady      96       96     94     286       15ct

14.2.2015 Pohár ředitele MP Brandýs n L.          95       93     95     283       12ct

22.2.2015 veřejný KP Liberec                                 98      96     94     288       8ct

28.2.2015 Memoriál A. Greplové Hradec Kr.     89      94     95       278       8ct   ostuda

7.3.2015  Memoriál Josefa Laciny Brandýs n/L  98     97    99       294     20ct       3.místo v  kategorii

29.3.2015 VC symfonie DDM Poděbrady           100      98    100    298     23ct    1 .místo   v kategorii

Hliněná Zuzana

VzPu40

19.10.2014 Liberecká vzd. liga 1. kolo                     63,6(59)      79,9(74)      78,3(79)      59,9(64)      281,6(264)      3ct

9.11.2014 Liberecká vzd. liga 2. kolo                       67,6(63)      73,1(69)      78,3(78)      83,9(74)       303,3(284)      3ct

22.11.2014  Pohár starosty Brandýs                        83,6(80)     83,0(76)     83,4(80)      79,1(75)        329,1(311)       1ct 

6.12.2014  Pohár ředitele DDM Kolín                    78,5(74)      80,0(76)      80,8(75)      76,4(72)       316,1(297)      3t

7.12.2014 Liberecká vzd. liga 3. kolo                      79,9(75)      92,1(87)       91,3(87)      88,1(84)       351,4(333)      5ct     
18.1.2015 Liberecká vzd. liga 4. kolo                      89,9(85)      80,1(75)      81,4(76)      83,6(78)      335,0(314)      1ct

24.1.2015  Pohár města Benešova                           70,8(68)      79,7(75)      78,6(74)      84,4(79)      313,5(296)     0ct

8.2.2015 VC středočeského kraje Poděbrady       87,1(83)       90,8(87)     85,7 (81)      91,7(87)      355,3 (338)    3ct  osobní rekord

 

Hněvsová Hana

VzPu30

19.10.2014 Liberecká vzd. liga 1. kolo                    84      89      91      264      6ct

9.11.2014 Liberecká vzd. liga 2. kolo                      89      95      86      270      7ct

22.11.2014  Pohár starosty Brandýs                       96      96      95      287      13ct

6.12.2014  Pohár ředitele DDM Kolín                   98      97      94      289      13ct

7.12.2014 Liberecká vzd. liga 3. kolo                     93      94      95      282      9ct

13.12.2014 Hradecká diabolka                               99      99    100     298      18ct      osobní rekord – rekord sezóny  2.místo v kategorii

 18.1.2015 Liberecká vzd. liga 4. kolo                   97      100      94      291      14ct   

24.1.2015  Pohár města Benešova                         97       94       93      287      13ct

8.2.2015 VC středočeského kraje Poděbrady     94       97       98      289      15ct

14.2.2015 Pohár ředitele MP Brandýs n L.          98     94       97       289      13ct

22.2.2015 veřejný KP Liberec                                 97     98       96      291       16ct

28.2.2015 Memoriál A. Greplové Hradec Kr.      97     98      90       285      10ct     ostuda

7.3.2015  Memoriál Josefa Laciny Brandýs n/L  96    94    100       290      21ct

29.3.2015 VC symfonie DDM Poděbrady            97      98     95    290         

Navrátil Michal

VzPu40

19.10.2014 Liberecká vzd. liga 1. kolo                    69,2(64)      77,4(73)      84,2(79)      68,1(64)      298,9(280)      1ct

9.11.2014 Liberecká vzd. liga 2. kolo                      68,7(64)      81,1(75)      90,5(86)       73,4(71)      313,7(296)        1ct

22.11.2014  Pohár starosty Brandýs                       78,8(74)      84,1(81)      80,3(76)      81,4(77)      324,6(308)        2ct   nesprávný počet ran

6.12.2014  Pohár ředitele DDM Kolín                   82,6(78)      86,4(85)      77,3(72)      79,6(75)      320,9(308)      4ct

 7.12.2014 Liberecká vzd. liga 3. kolo                    85,5(81)      80,2(75)      85,4(82)     89,2(85)      340,3(323)      6ct

 18.1.2015 Liberecká vzd. liga 4. kolo                    75,7(71)      86,2(82)      82,7(79)      88,9(83)      333,5(315)      3ct

24.1.2015  Pohár města Benešova                          90,7(86)    86,6(82)      89,1 (85)     87,1(83)       353,5(336)      3ct

22.2.2015 veřejný KP Liberec                                 92,6(88)    93,4(88)      90,5(86)      89,9(85)      366,4(347)      8ct   osobní rekord

15.3.2015  MČR Plzeň                                               87,0(81)    90,4(85)      89,4(85)      88,7(85)      355,5(336)      7xCT

Navrátil Ondřej

VzPu30

19.10.2014 Liberecká vzd. liga 1. kolo                     78      75      83      236      3ct

9.11.2014 Liberecká vzd. liga 2. kolo                       84      74      74      232      2ct

22.11.2014  Pohár starosty Brandýs                        84      79      82      245      4ct

6.12.2014  Pohár ředitele DDM Kolín                    81      83      76      240      2ct

 7.12.2014 Liberecká vzd. liga 3. kolo                     79      88      81      248      3ct

 18.1.2015 Liberecká vzd. liga 4. kolo                     88      78      74      240      2ct 

24.1.2015  Pohár města Benešova                          91       92      93      276      11ct  osobní rekord

14.2.2015 Pohár ředitele MP Brandýs n L.             87       89      85     261       3ct

29.3.2015 VC symfonie DDM Poděbrady               79       84      81     244

Stelšovský Arnošt

VzPu20

6.12.2014  Pohár ředitele DDM Kolín                   92      90      182      5ct   osobní rekord  –  rekord sezóny

24.1.2015  Pohár města Benešova                          86      88      174      3ct

29.3.2015 VC symfonie DDM Poděbrady             89       91     91        271

 

Přehled výsledkových listin               

Výsledky regionálních a klubových soutěží
19.10.2014     Liberecká vzduchovková liga 1. kolo

9.11.2014       Liberecká vzduchovková liga 2. kolo

22.11.2014     Výsledky Poháru starosty m. Brandýs n/L. 2014

6.12.2014       Pohár ředitele DDM Kolín

7.12.2014       Liberecká vzduchovková liga 3. kolo   – po 3. kole

13.12.2014     Hradecká diabolka mládeže

18.1.2015       Liberecká vzduchovková liga – 4. kolo    – po 4. kole

24.1.2015      Pohár Benešova VzPu, VzPi

9.2.2015        VC Středočeského KS, VzPu VzPi – neděle

14.2.2015       150216-prmp_2015.xls

22.2.2015      150223-kp_liberec_2015.doc

 

 

nominace

14.3.2015       150226-nominace_mcr_2015_vzd.pdf     

1. kolo Liberecké ligy

Výsledky našich střelců

VzPu30

Bodanský Vít                    98      96      97      291      18ct

Fadrhonc Lukáš               97      94      94      285      16ct

Hněvsová Hana                84      89      91      264      6ct

Navrátil Ondřej                78      75      83      236      3ct

 

VzPu40

Navrátil Michal                69,2(64)      77,4(73)      84,2(79)      68,1(64)      298,9(280)      1ct

Hliněná Zuzana                63,6(59)      79,9(74)      78,3(79)      59,9(64)      281,6(264)      3ct

 

výsledková listina ke stažení

Liberecká vzduchovková liga 1. kolo

PEPÍNOVA TREFA 2014

sskLogo

P r o p o z i c e

 PEPÍNOVA TREFA 2014

Zamykání střelnice

(náborová soutěž)

.

Pořadatel

SSK BOHEMIA Poděbrady č. 0032

za přispění

Město Poděbrady, Pivovar Nymburk, Řeznictví uzenářství Řehák

Stavební plasty a stavebniny na Balkáně Poděbrady

 a dalších přátel sportovní střelby v disciplínách

sportovní puška a pistole

Místo a datum:             Střelnice SSK Bohemia Poděbrady „V Zátiší“

1. listopadu 2014 od 12.30 hod.

Pořadatel:                     Sportovně střelecký klub Bohemia Poděbrady, č. 0032

Ředitel soutěže:             Jaroslav Krejčík

Hlavní rozhodčí:           Vlastimil Smíšek

PHK:                             Daniel Vondráček

Rozhodčí na střelišti:   nominuje SSK Bohemia Poděbrady

Tajemník soutěže:         Vlastimil Smíšek, 606450234

Technické zabezpečení: Pavel Navrátil, Luděk Hněvsa

Zdravotní zabezpečení: Nemocnice Nymburk, RZS Nymburk

Přihlášky:                     Tajemníkovi , tel. 606450234, e-mail: vlastimil.smisek@seznam.cz

do 28. října 2014, na střelnici pouze do naplnění kapacity střelnice.

Kategorie:                     1) chlapci (muži), 2) děvčata (ženy), 3) děti (bez rozdílu)

Startovné:                     pro všechny kategorie – 80,–Kč, splatné při prezentaci

Časový rozvrh:             1. listopadu 2014 od 12.30 hod., sportovní puška a pistole

12.30 hod. zahájení prezentace

12.45 hod. slavnostní zahájení

13.00 hod. zahájení první směny

Ceny:                             V každé kategorii minimálně čtyři věcné ceny, při účasti alespoň 8

startujících. Při menší účasti budou kategorie sloučeny.

Podmínky účasti:         platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně, závodu se mohou zúčastnit i střelci

                                      bez ZP,při dodržení podmínek zákona 119/2002 Sb. §59

           Protesty:                    možno podat kdykoliv v průběhu závodu písemně s vkladem 500,-Kč k rukám hl. rozhodčího.

Technická ustanovení: Střelnice je vybavena podložkami pod střelce a stativy na dalekohled. Občerstvení je možné na střelnici. Ubytování na střelnici případně v ubytovacích zařízeních města Poděbrad.

Případná změna těchto propozic vyhrazena pořadateli.

 

Ředitel soutěže:                                                                Hlavní rozhodčí:

Jaroslav Krejčík                                                              Vlastimil Smíšek

Naši se neztratili na Mistrovství ČR 2014 ve sportovní střelbě

Armádní střelecký areál Plzeň Lobzy ve dnech 19. až 21. září 2014 přivítal účastníky Mistrovství České republiky ve sportovní střelbě v kulových disciplínách. Poděbrady reprezentovalo 7 střelců ve střelbě na 50 metrů ze sportovní a libovolné malorážky. Všechny disciplíny se střílely na elektronické terčové zařízení, které velmi přesně vyhodnocuje jednotlivé zásahy. Nejprve panovala obava v realizačním týmu, že naši sportovci nemají s tímto typem zařízení velké zkušenosti, ale jejich výsledky zejména u mladších kategorií brzy obavy rozptýlily. Musíme ocenit velmi kvalitní nástřely benjamínků výpravy Martina Rysa (výsledek 580 bodů) a Michala Navrátila (výsledek 578 bodů), oba překonali své osobní rekordy a obsadili 15. respektive 18. místo mezi 104 dorostenci v disciplíně sportovní malorážka 60 ran vleže. Náš reprezentant Zdeněk Čadek se celkově prosadil v kategorii mužů, kde obsadil po strhujícím finále 6. místo v disciplíně libovolná malorážka 60 ran vleže a jen několik chybějících bodů k postupu do finálových bojů ho v disciplíně libovolná malorážka 3×40 odsunulo na 9. místo. Příslibem do budoucna jsou výsledky Marie Jechové (586 bodů) a Anny Ryglové (578 bodů) ve sportovní malorážce 60 ran vleže v kategorii žen a juniorek. Trochu za očekáváním zůstali zkušení účastníci vrcholných soutěží Daniel Vondráček a Jaroslav Doležal v disciplíně libovolná malorážka 60 ran vleže, kteří svými výsledky obsadili v kategorii mužů celkově 34. respektive 60. místo. Letošní sportovní sezóna skončila, SSK Bohemia Poděbrady v měsíci listopadu uzamkne sportovní střelnici a začne přípravu sportovců na zimní vzduchovkové soutěže.

Závěrem musíme poděkovat Městu Poděbrady a dalším příznivcům a přátelům sportovní střelby, kteří se v roce 2014 podíleli na přípravě našich reprezentantů.

-Vs-

Vlastimil Smíšek

 

Výsledková listina ke stažení

http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=41648

Malorážky 2014

Navrátil Michal

SM60

10.5.2014 Dvory                                                                                                                           546

31.5.2014 ČPTM 1. kolo Budějovice                       94      93      91       92       94      95      559       10ct

7.6.2014  Pohár Hradce Králové                             91       87      96      95       91      94      554        8ct

14.6.2014 Polabský pohár Poděbrady                    96      98      94      94      92      96      572

16.8.2014 ČPTM 3. kolo Plzeň                                 93      93      93      92      91       95      557        9ct

30.8.2014 VC Poděbrady                                          93      96      98      94      93      96      570      15ct

6.9.2014 Potkali se u Kolína  Poděbrady               97      94      95      94      94      96      570

19.9.2014 MČR Plzeň                                                98      93      97      95      97      98      578      24ct      osobní rekord

27.9.2014 Chaloupky                                                 95      96      94      96      95      95      571       19ct

 

3 X 20

1.8.2014 VC Poděbrady                                       52      55                  90      97                  40      48                  382     osobní rekord

 

 

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings