Druhý ročník putovního poháru O srdce Symfonie Poděbrady

Propozice

Poháru Srdce Symfonie

Poděbrady

II. ročník

v disciplíně

VzPu 30 ran vleže 

a

VzPu 20 ran vleže s oporou

Pořadetel

Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady

SSK BOHEMIA Poděbrady č. 0032

za přispění

Město Poděbrady

a řady dalších podnikatelů a organizací regionu Poděbrady a Nymburk

Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky 30 ran vleže je zařazena do kalendáře ČSS 2. kat.

 

PŘIHLÁŠKA – O srdce DDM Symfonie Poděbrady 2015

 

Datum konání: 29. března 2015

Místo konání: Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady, Za

Nádražím 56 , 290 01 Poděbrady

Ředitel soutěže: Ing. David Bodanský

Předseda organizačního výboru: Ing. Pavel Navrátil

Hlavní rozhodčí: Milan Suntych

PHK: Petr Parbus

ostatní rozhodčí nominuje pořadatel (u terčů: Vladimír Novák, na střelišti: Miroslav Tvaroha)

Tajemník soutěže:  Vlastimil Smíšek, Hálkova 86, 29001 Poděbrady, tel. 606450234

Technické zabezpečení: Jaroslav Doležal, Luděk Hněvsa, Jiří Fadrhonc, Milan Stránský,

Daniel Vondráček, Josef Hliněný

Disciplíny a kategorie: 

Mládež

VzPu 20 ran vleže s oporou: děti

VzPu 30 ran vleže: do 12 let – dívky, chlapci

VzPu 30 ran vleže: do 14 let – dívky, chlapci

Smíšená družstva VzPu 30 ran leže

Členové ČSS s platným průkazem ČSS, noví členové s potvrzením od klubu a neevidovaní sportovci.

Startovné: 20 ran = 80,–Kč, 30 ran = 100,– Kč, družstvo = 30,– Kč

Prezence: 7.30 – 10.00

První směna nástup na stanoviště a příprava: – VzPu 20 v 7,55 hod (pouze první směna), VzPu 30 v 8,30 hod.

Hodnocení: V soutěži jednotlivců se hodnotí každá vyhlášená kategorie v každé disciplíně samostatně, pokud v ní startuje nejméně 6 závodníků. Při menším počtu, než je uvedeno, se kategorie slučují podle ŘSS a PSS. Při shodě bodů rozhoduje o pořadí počet středových desítek. Soutěží se dle nových pravidel sportovní střelby. V disciplíně 20 ran vleže čtyři terče nástřelné po jedné ráně do soutěžních terčů.  V disciplíně 30 ran vleže čtyři terče nástřelné po jedné ráně do soutěžních terčů.

Protesty: Písemně do 10 minut od zveřejnění výsledků do rukou HR s vkladem 500,- Kč, který při neuznání protestu propadá pořadateli.

Vyhlášení výsledků: Bude provedeno ihned po závodě. (20 ran vleže

Tituly a odměny: Vítězové jednotlivých kategorií získávají věcnou

cenu. Vítězné družstvo se stane držitelem putovního srdce pro rok 2015.

Stravování: Občerstvení bude v omezené míře zajištěno v areálu.

Elektronické přihlášky: na adrese  vlastimil.smisek@seznam.cz . Informace telefonem pouze k technickým dotazům u tajemníka soutěže.

!!! Přihlášky pouze elektronicky !!!

PŘIHLÁŠKA – O srdce DDM Symfonie Poděbrady 2015

Případná změna těchto propozic vyhrazena pořadateli.

  Ředitel soutěže:                                                          Hlavní rozhodčí:

Ing. David Bodanský                                                   Milan Suntych

Vítězné družstvo minulých ročníků:

2014 – SSK Brandýs nad Labem