P O L A B S K Ý P O H Á R 2 0 1 5

 

                                                                                                      

P r o p o z i c e

 

 

SSK BOHEMIA Poděbrady č. 0032

a  

SSK Brandýs nad Labem č. 0348

 

Pořádají na střelnici SSK Bohemia Poděbrady dne 13.6.2015

 

P O L A B S K Ý   P O H Á R  2 0 1 5

 

V disciplínách  : LM a SM 60

Soutěž ve střelbě z libovolné a sportovní malorážky je zařazena do kalendáře ČSS

 

 

 

 

 

 

Místo a datum:             Střelnice SSK Bohemia Poděbrady „V Zátiší“

LM a SM 60,      dne 13. června  2015

                                      

Pořadatel:                      Sportovně střelecký klub Bohemia Poděbrady, č. 0032

Sportovně střelecký klub Brandýs nad Labem, č. 0348

Ředitel soutěže:             Ladislav Gűrtler, 724191409

Hlavní rozhodčí:           Jiří TULACH

PHK:                                 Jaroslav Doležal

Rozhodčí na střelištiNominuje pořadatel

Tajemník soutěže:       Ing. Vlastimil Smíšek,  606450234 /pouze info k závodu/

Technické zabezpečení: Daniel Vondráček, Jaroslav Doležal

Zdravotní zabezpečení:  Nemocnice Nymburk, RZS Nymburk

Přihlášky:                        Pouze elektronicky na adresu www.sskbrandys.webnode.cz

                                    (Propozice našich závodů-přihláška), do 7. června  2014

Na střelnici přihlášky pouze do naplnění kapacity střelnice.

LM 60 – 100 osob.

Kategorie:                1) LM – muži, junioři

2) SM – ženy, juniorky

3) SM – dorostenci, dorostenky

4) SM – dorostenci, dorostenky mladší 16 let.

5) Smíšená družstva (bez rozdílu věku a pohlaví)

Startovné:                Pro všechny kategorie – 100,–Kč za disciplínu a 30 Kč družstvo

splatné  při prezenci.

Časový rozvrh:       13. června  2015,

                                     LM a SM 60

7.30 hod. zahájení prezence

8.15 hod. slavnostní zahájení

8.30 hod. zahájení první směny

další směna 15 minut po skončení předcházející směny

 

Ceny: V každé kategorii minimálně tři věcné ceny, při účasti alespoň 8 startujících. Při menší účasti budou kategorie sloučeny.

 

Technická ustanovení: Střílí se na posuvná terčová zařízení po 5 ranách do soutěžního terče. Střelnice je vybavena podložkami pod střelce a stativy na dalekohled. Občerstvení je možné v omezené míře na střelnici. Ubytování na střelnici případně v ubytovacích zařízeních města Poděbrad. Pořadatel soutěže je v odpovědnosti za škodu pojištěn hromadnou pojistkou ČSS u družstevní pojišťovny ČESKÁ KOOPERATIVA a.s.“č. poj.80-599004298-7. Závodník při prezenci předloží platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a platný členský průkaz ČSS či jiné organizace. Závodníci jsou povinni účastnit se vyhlášení výsledků.

 

Případná změna těchto propozic vyhrazena pořadateli.

 

 

 

Ředitel soutěže:                                                                              Hlavní rozhodčí:

Ladislav Gűrtler v. r.                                                                    Jiří Tulach v. r.