Srdce symfonie DDM Poděbrady 2017

Výsledky závodu:

Srdce-Symfonie-VzPu20-1

Srdce-Symfonie-VzPu30-ml.žáci

Srdce-Symfonie-VzPu30-ml.žákyně

Srdce-Symfonie-VzPu30-st. žákyně

Srdce-Symfonie-VzPu30-st.žáci

 propoziceDDM_17

 Závody se konaly   11.3.2017   v areálu DDM symfonie Poděbrady v ulici Za nádražím. Přes drobné technické problémy na začátku dne ,se celkově 4.ročník o putovní pohár Srdce symfonie vydařil a přispěl k posílení chuti našich dětí dále pokračovat ve sportovní střelbě.V soutěži družstev zvítězil tým SSK Brandýs n/Labem A.
Každý kdo vydržel až na vyhlášení výsledků si odnesl hodnotnou cenu dle vlasního výběru od našich sponzorů a podporovatelů.

foto ze závodu: http://ludvik2.rajce.idnes.cz/Srdce_symfonie_Podebrady_2017/

tímto bych chtěl poděkovat :

Výsledek obrázku pro elektrooázaVýsledek obrázku pro datavox

sklarny bohemia

Výsledek obrázku pro autodíly švorcVýsledek obrázku pro město poděbradyVýsledek obrázku pro město poděbrady

Srdce Symfonie 2016

Foto z akce:

http://ludvik2.rajce.idnes.cz/Srdce_symfonie_Podebrady_2016/

 

Výsledovka Srdce symfonie 2016

Výsledovka Srdce symfonie 2016 družstva

Přijeďte si zastřílet!

SSK BOHEMIA Poděbrady č. 0032
a
Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady

za přispění
Města Poděbrady
a řady podnikatelů a dalších organizací regionu Poděbrady a Nymburk

pořádají

Putovní pohár Srdce Symfonie Poděbrady

III. ročník

disciplína VzPu 30 ran vleže a vložená soutěž VzPu 20 ran vleže s oporou

 

Poznámka: Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky 30 ran vleže je zařazena do kalendáře ČSS 2. kat.

… a  jako hlavní cena bude opět KOLOBĚŽKA

Datum konání: 20. března 2016
Místo konání: Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady, Za Nádražím 56 , 290 01 Poděbrady

Startovní listina ke dni 16.3.2016 startovní listina ke dni 18.3.2016

Propozice: propoziceDDM_16
Přihláška: přihláškaSymfonie2016
Přihlášky směřujte na email: vlastimil.smisek@seznam.cz

Oriantační mapa:

P O L A B S K Ý P O H Á R 2 0 1 5

 

                                                                                                      

P r o p o z i c e

 

 

SSK BOHEMIA Poděbrady č. 0032

a  

SSK Brandýs nad Labem č. 0348

 

Pořádají na střelnici SSK Bohemia Poděbrady dne 13.6.2015

 

P O L A B S K Ý   P O H Á R  2 0 1 5

 

V disciplínách  : LM a SM 60

Soutěž ve střelbě z libovolné a sportovní malorážky je zařazena do kalendáře ČSS

 

 

 

 

 

 

Místo a datum:             Střelnice SSK Bohemia Poděbrady „V Zátiší“

LM a SM 60,      dne 13. června  2015

                                      

Pořadatel:                      Sportovně střelecký klub Bohemia Poděbrady, č. 0032

Sportovně střelecký klub Brandýs nad Labem, č. 0348

Ředitel soutěže:             Ladislav Gűrtler, 724191409

Hlavní rozhodčí:           Jiří TULACH

PHK:                                 Jaroslav Doležal

Rozhodčí na střelištiNominuje pořadatel

Tajemník soutěže:       Ing. Vlastimil Smíšek,  606450234 /pouze info k závodu/

Technické zabezpečení: Daniel Vondráček, Jaroslav Doležal

Zdravotní zabezpečení:  Nemocnice Nymburk, RZS Nymburk

Přihlášky:                        Pouze elektronicky na adresu www.sskbrandys.webnode.cz

                                    (Propozice našich závodů-přihláška), do 7. června  2014

Na střelnici přihlášky pouze do naplnění kapacity střelnice.

LM 60 – 100 osob.

Kategorie:                1) LM – muži, junioři

2) SM – ženy, juniorky

3) SM – dorostenci, dorostenky

4) SM – dorostenci, dorostenky mladší 16 let.

5) Smíšená družstva (bez rozdílu věku a pohlaví)

Startovné:                Pro všechny kategorie – 100,–Kč za disciplínu a 30 Kč družstvo

splatné  při prezenci.

Časový rozvrh:       13. června  2015,

                                     LM a SM 60

7.30 hod. zahájení prezence

8.15 hod. slavnostní zahájení

8.30 hod. zahájení první směny

další směna 15 minut po skončení předcházející směny

 

Ceny: V každé kategorii minimálně tři věcné ceny, při účasti alespoň 8 startujících. Při menší účasti budou kategorie sloučeny.

 

Technická ustanovení: Střílí se na posuvná terčová zařízení po 5 ranách do soutěžního terče. Střelnice je vybavena podložkami pod střelce a stativy na dalekohled. Občerstvení je možné v omezené míře na střelnici. Ubytování na střelnici případně v ubytovacích zařízeních města Poděbrad. Pořadatel soutěže je v odpovědnosti za škodu pojištěn hromadnou pojistkou ČSS u družstevní pojišťovny ČESKÁ KOOPERATIVA a.s.“č. poj.80-599004298-7. Závodník při prezenci předloží platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a platný členský průkaz ČSS či jiné organizace. Závodníci jsou povinni účastnit se vyhlášení výsledků.

 

Případná změna těchto propozic vyhrazena pořadateli.

 

 

 

Ředitel soutěže:                                                                              Hlavní rozhodčí:

Ladislav Gűrtler v. r.                                                                    Jiří Tulach v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý ročník putovního poháru O srdce Symfonie Poděbrady

Propozice

Poháru Srdce Symfonie

Poděbrady

II. ročník

v disciplíně

VzPu 30 ran vleže 

a

VzPu 20 ran vleže s oporou

Pořadetel

Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady

SSK BOHEMIA Poděbrady č. 0032

za přispění

Město Poděbrady

a řady dalších podnikatelů a organizací regionu Poděbrady a Nymburk

Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky 30 ran vleže je zařazena do kalendáře ČSS 2. kat.

 

PŘIHLÁŠKA – O srdce DDM Symfonie Poděbrady 2015

 

Datum konání: 29. března 2015

Místo konání: Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady, Za

Nádražím 56 , 290 01 Poděbrady

Ředitel soutěže: Ing. David Bodanský

Předseda organizačního výboru: Ing. Pavel Navrátil

Hlavní rozhodčí: Milan Suntych

PHK: Petr Parbus

ostatní rozhodčí nominuje pořadatel (u terčů: Vladimír Novák, na střelišti: Miroslav Tvaroha)

Tajemník soutěže:  Vlastimil Smíšek, Hálkova 86, 29001 Poděbrady, tel. 606450234

Technické zabezpečení: Jaroslav Doležal, Luděk Hněvsa, Jiří Fadrhonc, Milan Stránský,

Daniel Vondráček, Josef Hliněný

Disciplíny a kategorie: 

Mládež

VzPu 20 ran vleže s oporou: děti

VzPu 30 ran vleže: do 12 let – dívky, chlapci

VzPu 30 ran vleže: do 14 let – dívky, chlapci

Smíšená družstva VzPu 30 ran leže

Členové ČSS s platným průkazem ČSS, noví členové s potvrzením od klubu a neevidovaní sportovci.

Startovné: 20 ran = 80,–Kč, 30 ran = 100,– Kč, družstvo = 30,– Kč

Prezence: 7.30 – 10.00

První směna nástup na stanoviště a příprava: – VzPu 20 v 7,55 hod (pouze první směna), VzPu 30 v 8,30 hod.

Hodnocení: V soutěži jednotlivců se hodnotí každá vyhlášená kategorie v každé disciplíně samostatně, pokud v ní startuje nejméně 6 závodníků. Při menším počtu, než je uvedeno, se kategorie slučují podle ŘSS a PSS. Při shodě bodů rozhoduje o pořadí počet středových desítek. Soutěží se dle nových pravidel sportovní střelby. V disciplíně 20 ran vleže čtyři terče nástřelné po jedné ráně do soutěžních terčů.  V disciplíně 30 ran vleže čtyři terče nástřelné po jedné ráně do soutěžních terčů.

Protesty: Písemně do 10 minut od zveřejnění výsledků do rukou HR s vkladem 500,- Kč, který při neuznání protestu propadá pořadateli.

Vyhlášení výsledků: Bude provedeno ihned po závodě. (20 ran vleže

Tituly a odměny: Vítězové jednotlivých kategorií získávají věcnou

cenu. Vítězné družstvo se stane držitelem putovního srdce pro rok 2015.

Stravování: Občerstvení bude v omezené míře zajištěno v areálu.

Elektronické přihlášky: na adrese  vlastimil.smisek@seznam.cz . Informace telefonem pouze k technickým dotazům u tajemníka soutěže.

!!! Přihlášky pouze elektronicky !!!

PŘIHLÁŠKA – O srdce DDM Symfonie Poděbrady 2015

Případná změna těchto propozic vyhrazena pořadateli.

  Ředitel soutěže:                                                          Hlavní rozhodčí:

Ing. David Bodanský                                                   Milan Suntych

Vítězné družstvo minulých ročníků:

2014 – SSK Brandýs nad Labem

PEPÍNOVA TREFA 2014

sskLogo

P r o p o z i c e

 PEPÍNOVA TREFA 2014

Zamykání střelnice

(náborová soutěž)

.

Pořadatel

SSK BOHEMIA Poděbrady č. 0032

za přispění

Město Poděbrady, Pivovar Nymburk, Řeznictví uzenářství Řehák

Stavební plasty a stavebniny na Balkáně Poděbrady

 a dalších přátel sportovní střelby v disciplínách

sportovní puška a pistole

Místo a datum:             Střelnice SSK Bohemia Poděbrady „V Zátiší“

1. listopadu 2014 od 12.30 hod.

Pořadatel:                     Sportovně střelecký klub Bohemia Poděbrady, č. 0032

Ředitel soutěže:             Jaroslav Krejčík

Hlavní rozhodčí:           Vlastimil Smíšek

PHK:                             Daniel Vondráček

Rozhodčí na střelišti:   nominuje SSK Bohemia Poděbrady

Tajemník soutěže:         Vlastimil Smíšek, 606450234

Technické zabezpečení: Pavel Navrátil, Luděk Hněvsa

Zdravotní zabezpečení: Nemocnice Nymburk, RZS Nymburk

Přihlášky:                     Tajemníkovi , tel. 606450234, e-mail: vlastimil.smisek@seznam.cz

do 28. října 2014, na střelnici pouze do naplnění kapacity střelnice.

Kategorie:                     1) chlapci (muži), 2) děvčata (ženy), 3) děti (bez rozdílu)

Startovné:                     pro všechny kategorie – 80,–Kč, splatné při prezentaci

Časový rozvrh:             1. listopadu 2014 od 12.30 hod., sportovní puška a pistole

12.30 hod. zahájení prezentace

12.45 hod. slavnostní zahájení

13.00 hod. zahájení první směny

Ceny:                             V každé kategorii minimálně čtyři věcné ceny, při účasti alespoň 8

startujících. Při menší účasti budou kategorie sloučeny.

Podmínky účasti:         platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně, závodu se mohou zúčastnit i střelci

                                      bez ZP,při dodržení podmínek zákona 119/2002 Sb. §59

           Protesty:                    možno podat kdykoliv v průběhu závodu písemně s vkladem 500,-Kč k rukám hl. rozhodčího.

Technická ustanovení: Střelnice je vybavena podložkami pod střelce a stativy na dalekohled. Občerstvení je možné na střelnici. Ubytování na střelnici případně v ubytovacích zařízeních města Poděbrad.

Případná změna těchto propozic vyhrazena pořadateli.

 

Ředitel soutěže:                                                                Hlavní rozhodčí:

Jaroslav Krejčík                                                              Vlastimil Smíšek