PEPÍNOVA TREFA 2014

sskLogo

P r o p o z i c e

 PEPÍNOVA TREFA 2014

Zamykání střelnice

(náborová soutěž)

.

Pořadatel

SSK BOHEMIA Poděbrady č. 0032

za přispění

Město Poděbrady, Pivovar Nymburk, Řeznictví uzenářství Řehák

Stavební plasty a stavebniny na Balkáně Poděbrady

 a dalších přátel sportovní střelby v disciplínách

sportovní puška a pistole

Místo a datum:             Střelnice SSK Bohemia Poděbrady „V Zátiší“

1. listopadu 2014 od 12.30 hod.

Pořadatel:                     Sportovně střelecký klub Bohemia Poděbrady, č. 0032

Ředitel soutěže:             Jaroslav Krejčík

Hlavní rozhodčí:           Vlastimil Smíšek

PHK:                             Daniel Vondráček

Rozhodčí na střelišti:   nominuje SSK Bohemia Poděbrady

Tajemník soutěže:         Vlastimil Smíšek, 606450234

Technické zabezpečení: Pavel Navrátil, Luděk Hněvsa

Zdravotní zabezpečení: Nemocnice Nymburk, RZS Nymburk

Přihlášky:                     Tajemníkovi , tel. 606450234, e-mail: vlastimil.smisek@seznam.cz

do 28. října 2014, na střelnici pouze do naplnění kapacity střelnice.

Kategorie:                     1) chlapci (muži), 2) děvčata (ženy), 3) děti (bez rozdílu)

Startovné:                     pro všechny kategorie – 80,–Kč, splatné při prezentaci

Časový rozvrh:             1. listopadu 2014 od 12.30 hod., sportovní puška a pistole

12.30 hod. zahájení prezentace

12.45 hod. slavnostní zahájení

13.00 hod. zahájení první směny

Ceny:                             V každé kategorii minimálně čtyři věcné ceny, při účasti alespoň 8

startujících. Při menší účasti budou kategorie sloučeny.

Podmínky účasti:         platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně, závodu se mohou zúčastnit i střelci

                                      bez ZP,při dodržení podmínek zákona 119/2002 Sb. §59

           Protesty:                    možno podat kdykoliv v průběhu závodu písemně s vkladem 500,-Kč k rukám hl. rozhodčího.

Technická ustanovení: Střelnice je vybavena podložkami pod střelce a stativy na dalekohled. Občerstvení je možné na střelnici. Ubytování na střelnici případně v ubytovacích zařízeních města Poděbrad.

Případná změna těchto propozic vyhrazena pořadateli.

 

Ředitel soutěže:                                                                Hlavní rozhodčí:

Jaroslav Krejčík                                                              Vlastimil Smíšek